درمانی تخصصی دکتر برند ( ARCELMED )

گـروه درمانی آرسلمد(ARCELMED) برای اولین بار در اروپـا و زیر نظـر دانشگـاه Freiberg با هـمـکاری کلـینـیک خصـوصی Erich Lexer با هدف”درمان *سـلامت* زیـبایی”طراحـی و فرمولـه شـده است و بیـش از 100 محـقـق در زمینه های dermatology,cosmetology,pharmacology و plastic surgery توانسته انـد گروه منحصـربه فرد ARCELMED را از خالصترین و قویترین ترکیبات موثر، طـراحی کرده و با هدف بهبود و ارتقاء سلامت و عملکرد پوست وارد بازار نمایند.